Nanobio

at the interface of nanotechnology and life sciences

Onderzoek naar behoeftes en wensen bij diabetes type 1 patienten met betrekking tot de kunstmatige alvleesklier 

Afstudeeropdracht of stageplaats voor studenten Verpleegkunde.

Begeleiding: Kilian Kappert (ZGT), Martin Bennink (Saxion)

Opdracht is verbonden met het project: A new glucose sensor for the artificial pancreas (Klik voor meer informatie)

Geinteresseerd? Neem contact op met Martin Bennink, m.l.bennink@saxion.nl

Achtergrond
Eén op de 14 Nederlanders heeft diabetes mellitus, en moeten continu zelf actief met insuline en voedselintake hun bloedglucose binnen een bepaald concentratiebereik houden om complicaties te voorkomen. We ontwikkelen samen met Inreda Diabetic een innovatieve glucosesensor voor de door hen ontwikkelde artificial pancreas (AP), die sneller, nauwkeuriger, en langer gedragen kan worden. Hiermee zullen diabetes patiënten nog beter in staat zijn om hun glucose te reguleren. Als aanvulling hierop zal bij volwassenen en kinderen met diabetes, onderzoek worden gedaan naar de gewenste eigenschappen en acceptatie van de AP en de gebruikte sensoren.

Ruim 1.2 miljoen Nederlanders hebben op dit moment diabetes en een aanzienlijk deel van deze mensen is afhankelijk van insuline behandeling middels injecties of een traditionele insulinepomp. Insulinebehandeling heeft een nadelig effect op de kwaliteit van leven. De voortdurende noodzaak voor het bepalen van de juiste doseringen is tijdrovend en leidt tot veel frustratie. Zelfs bij mensen die met de huidige behandelingen volgens de gangbare norm goed zijn ingesteld, is de bloedglucose waarde te laag of te hoog gedurende nog wel 25-30% van de tijd (resp. hypo- en hyperglycemie).

Het op dagelijkse basis zelf moeten reguleren van de bloedglucosewaardes is voor iedere insulineafhankelijke diabetes patiënt hoe dan ook een enorme last. Bovendien slaagt een deel van de patiënten er niet goed in om een goede regulatie te bereiken met de huidige behandeling (insuline injecties of traditionele pomp). Voor deze mensen zou de artificiële pancreas (AP) van Inreda Diabetic, die op korte termijn beschikbaar komt, een uitkomst kunnen zijn.

De AP is een autonoom functionerend systeem dat de bloedglucosewaarden meet en toediening van insuline en glucagon verzorgt (zie Figuur 1). Twee sensoren meten continu de glucoseconcentratie in de subcutane interstitiële, en op basis van deze informatie wordt door het systeem berekend hoeveel insuline of glucagon afgegeven moet worden en neemt daarmee de glucoseregulatie van de patiënt over. Vanaf eind 2020 zullen de eerste honderd patiënten in ziekenhuizen in Oost-Nederland (waaronder ZGT) behandeld worden met het systeem [1]. Hoewel de technologisch ontwikkeling van de AP nog steeds in volle gang is zal er ook moeten worden gekeken naar het draagcomfort. Hiervoor een een onderzoek nodig naar de behoeftes/wensen bij zowel volwassen als kinderen. 

Opdrachtomschrijving
De uitdaging is om een systeem te hebben die zowel voor kinderen als volwassenen goed in te passen is in het dagelijks leven. De opdracht is om een onderzoek op te zetten om meer duidelijkheid te kunnen geven over de praktische eisen en de verwachte psychologische impact is van het AP systeem

Je zal, door middel van een vragenlijst of interview, de huidige diabetespatiënten en ouders van diabetespatiënten in ZGT bevragen naar de huidige ervaringen met insulinepennen, continue glucose monitors, maar ook naar de behoefte en het verwachte gebruik van een AP. 

Naar alle waarschijnlijkheid zal het ook mogelijk zijn om bij enkele patienten, die als onderdeel van een onderzoek de AP uitproberen, vragenlijsten af te nemen.